Over Stichting Hulp Op Maat

STATUTEN

Stichting Hulp Op Maat staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Zwolle met dossiernr. 05077321.

De stichting staat ingeschreven sinds 8-2-2005.

Adres: Post Grevestraat 8, IJsselmuiden.

Email: info@readmusic.nl

Telefoon: 06 54968805

Banknummer: IBAN: NL65ABNA0472830643; BIC: ABNANL2A 

Bestuur: mevr. B. Stoffer (voorzitter)

 

1. De stichting heeft ten doel:

a. het bieden van hulp aan personen in Afrika op sociaal, medisch en economisch gebied; en

b. het bevorderen van de integratie tussen Europese en Afrikaanse mensen; en

c. al hetgeen met het vorenstaande in de meest ruime zin genomen verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn.

2. De stichting tracht dit doel te bereiken door:

a. het bieden van mogelijkheden tot het volgen van onderwijs;

b. het bieden van medische hulp en/of medicamenten;

c. het verschaffen van kredieten ter bevordering van ondernemerschap; en

d. het organiseren van uitwisselingsprojecten, reizen en culturele activiteiten op het gebied van muziek en beeldende kunst.

3. De stichting beoogt niet het maken van winst.