2018

Project kinderhulp

Stichting Hulp Op Maat is, naast de incidentele hulp, in 2017 gestart met een structureel project om hulp te bieden aan kinderen in de stad Bobo Dioulasso in Burkina Faso.

De criteria om in aanmerking te komen voor de hulp van het project zijn dat zowel de ouders als ook de familie onvoldoende financiële middelen hebben en op korte termijn ook geen uitzicht hebben op verbetering van deze situatie.

Op dit moment (december 2018) kunnen 9 kinderen dankzij de financiële steun van het project naar school die anders niet naar school hadden kunnen gaan.

Het project is opgezet door stichting Hulp Op Maat en het toezicht op en de begeleiding van het project  in Burkina wordt gedaan door Rosine Sieza. Rosine is een gediplomeerde onderwijzeres en werkt al sinds 2007 voor de reisorganisatie Thiosane Travel en stichting Hulp Op Maat.

Rosine heeft een kleine privéschool bereid gevonden om een deel van de kinderen tegen een gereduceerd tarief onder te brengen.

De werkzaamheden van Rosine voor Stichting Hulp Op Maat zijn:

  • onderzoeken of een kind en de gezinssituatie aan de criteria voldoen om in het project opgenomen te worden.
  • maken en sturen van verslagen met gegevens van de kinderen en de thuissituatie.
  • volgen van de vorderingen van de kinderen op school en het verloop van het project.
  • onderzoeken van mogelijke oorzaken bij het kind bij slechte schoolresultaten. Hiervoor wordt ook de thuissituatie onderzocht. Zo nodig, dan geeft ze bijles aan het kind om de resultaten te bevorderen en zo doublering van de klas (en de bijkomstige kosten) te voorkomen.

Gezien het succes van het project en de continuïteit daarvan heeft Stichting Hulp Op Maat het plan opgevat om behalve de schoolhulp ook medische hulp te verlenen aan de kinderen die zijn opgenomen in het project.

Kinderen krijgen over het algemeen jaarlijks malaria. Deze ziekte is voor de kinderen door een hogere resistentie gelukkig niet altijd dodelijk, maar het is wel nodig om het kind van medicijnen te kunnen voorzien. Vaak hebben de armere gezinnen niet de mogelijkheid om altijd de medicijnen te kopen. Stichting Hulp Op Maat kan, in samenwerking met een apotheek, medicijnen met korting kopen en zo het betreffende kind helpen. Dit geldt ook voor andere ziekten en ongevallen.

Er zijn tandartsen in de stad, maar men is nog steeds niet gewend om naar een tandarts te gaan. Daarentegen krijgen de kinderen de laatste jaren steeds meer snoep en verslechtert het gebit.

Stichting Hulp Op Maat wil de mogelijkheid creëren voor de kinderen die in het project zijn opgenomen om naast goede voorlichting, jaarlijks een gebitscontrole te krijgen met eventueel de nodige behandeling. Een preventieve controle is nog onbekend in Burkina maar een onderzoek van een Nederlandse tandartsassistente heeft uitgewezen dat dit noodzakelijk is ter voorkoming van (blijvend) tandbederf.

Stichting Hulp op Maat heeft inmiddels al contact met een tandarts die de mogelijkheid heeft om de controles tegen een gereduceerd tarief uit te voeren.

Voor al deze hulp vraagt Stichting Hulp Op Maat uw financiële bijdrage.

Het kost gemiddeld 50 euro per jaar om een kind een heel seizoen naar school te laten gaan en het schoolmateriaal en de schoolkleding te betalen.

Het kost gemiddeld 50 euro per jaar om de noodzakelijke medicijnen bij ziekte te kunnen kopen en maatregelen te nemen tegen tandbederf.

Elke financiële bijdrage is welkom.

Je kunt geld overmaken naar rekeningnummer NL65ABNA0472830643 t.n.v. Hulp Op Maat o.v.v. Project Burkina.

Je wordt als donateur minstens twee keer per jaar op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen door middel van een overzicht dat per email aan je wordt gestuurd.