2017

Het jaar 2017 stond vooral in het teken van de voortzetting van de bestaande projecten. Hulp Op Maat werkt nauw samen met de reisorganisatie Thiosane Travel. Deze reisorganisatie zet vooral Burkinese personen in die op die manier waardevolle contacten krijgen met Europeanen en leren van een andere cultuur. De Europeanen op hun beurt leren van de Afrikanen en blijven ze vaak steunen.

Een nieuw project dat in september is gestart is het schoolproject van Rosine. Hulp Op Maat heeft Rosine als lerares op een basisschool kunnen inzetten met de voorwaarde dat er geen salaris aan Rosine betaald hoeft te worden, maar dat daarvoor in de plaats de leerlingen die het schoolgeld niet meer konden betalen niet van school zouden worden gestuurd.

Dit project heeft er voor gezorgd dat 12 kinderen hun schooljaar af konden maken die dat anders niet hadden gekund. Hulp Op Maat heeft Rosine met behulp van donateurs financieel kunnen ondersteunen met een klein loon voor haar hulp.