Stichting Hulp Op Maat is in 2005 opgericht door Marlon Read.

Vaak kreeg Marlon geld voor hulp aan mensen in Burkina Faso. Met Stichting Hulp Op Maat wilde hij aan de donateurs de mogelijkheid bieden om te kunnen volgen wat de Stichting doet. 

Burkina Faso behoort tot één van de armste landen ter wereld. De meeste Europeanen die het land bezoeken, zijn geschokt door de armoedige omstandigheden die ze daar aantreffen: bedelende kinderen, kleine armoedige woningen, vaak zonder elektriciteit en stromend water, stinkende straten door de afvalhopen tussen de huizen en het ontbreken van een goed rioolsysteem.  

De armoede wordt door veel hulporganisaties erkend. Men biedt hulp door het oprichten van grote landbouw- en industriële projecten. Veel grote projecten zijn stranden door onvoldoende kennis van de hulporganisaties van de economische, maatschappelijke en sociaal-culturele omstandigheden van Burkina Faso. Kostbare landbouwvoertuigen staan na een jaar onbenut of succesvolle industriële projecten worden soms ongemerkt overgenomen door de rijkere en corrupte bovenlaag van de bevolking.

Hiermee is de hulp die door organisaties wordt aangeboden niet overbodig of slecht. Integendeel, deze hulp is nodig en moet zeker worden voortgezet. In veel gevallen is de hulp doeltreffend.

Feit is dat de hulp moet wordt geboden met kennis van zaken en de cultuur om het meeste effect te hebben.  

Stichting Hulp Op Maat biedt door de samenwerking met medewerkers met veel ervaring in en kennis van Burkina Faso een goede basis om verantwoorde keuzes te kunnen maken voor waar en op welke manier er hulp geboden kan worden. Kleinschaligheid en het bereiken van de “mens op straat” is daarbij de eerste keus.  

Om een mogelijk misverstand uit de weg te ruimen: de bewoners van Burkina zijn niet zielig! Je kunt bij de Burkinezen een levenskracht en vreugde aantreffen die vaak groter is dan in onze cultuur. In dat opzicht kunnen zij ons nog enige ontwikkelingshulp bieden. De reden dat Stichting Hulp Op Maat de bewoners van Burkina Faso wil helpen, is dat juist deze vriendelijke en sterke mensen een eerlijke kans verdienen in de vaak ongelijke strijd op deze wereld.